Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

zalecenia MEN pismem z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK)

Adresaci szkolenia

Rada Pedagogiczna

Czas trwania

90 min

Korzyści ze szkolenia

Nauczyciele i pedagodzy po odbytym szkoleniu:

 • poznają obowiązki nałożone na nich przepisami prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego, co ma na celu zabezpieczenie większego bezpieczeństwa uczniom;
 • będą potrafili lepiej identyfikować i reagować na przejawy łamania przepisów prawnych przez uczniów i osoby trzecie;
 • dowiedzą się, jak sprawnie reagować w sytuacjach kryzysowych;
 • polepszą współpracę z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz lokalnymi placówkami pomocowymi 
  w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Plan Szkolenia

 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie zgodnie z wytycznymi MEN – procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 • omówienie zmian w dotychczasowych regulacjach MEN;
 • nowe procedury (pedofilia, pornografia, niebezpieczne zachowania seksualne w szkole i poza nią);
 • zakres obowiązków Dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły w zakresie ochrony uczniów;
 • sytuacje kryzysowe – jak zminimalizować ryzyko ich wystąpienia;
 • współpraca z rodzicami;
 • uprawnienia i doświadczenie osób pilnujących bezpieczeństwa w szkole;
 • zapewnienie odpowiedniego monitorowania szkoły wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 • współpraca ze służbami w sytuacjach kryzysowych (Policja, Pogotowie ratunkowe);
 • jak edukować dzieci, aby odpowiednio reagowały w sytuacji zagrożenia;
 • praca z dziećmi dotkniętymi traumą.

 

Proponowane szkolenia

Do każdego szkolenia można dokupić komplet procedur dopasowanych do placówki. 
Proponujemy także zajęcia z wyżej wymienionej tematyki dla rodziców.

By poznać całe spektrum zagadnienia, proponujemy skorzystać z innych naszych szkoleń.

 

 

KontaktZobacz szkolenia