Szkolenia i warsztaty

 

Zapytanie o szkolenia lub warsztaty

Zgoda na przetwarzanie danych

14 + 15 =

Najnowsze szkolenia

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

Namiot profilaktyczny #TAKdlaZdrowia

Warsztaty profilaktyczne i rozwijające kompetencje uczniów:

a) Profilaktyka uzależnień – tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze – programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli. Programy profilaktyczne prowadzone zgodnie z założeniami profilaktyki pozytywnej, nastawione na umacnianie pozytywnych cech ucznia, wzmacnianie pozytywnych postaw i asertywności oraz podnoszenie poczucia własnej wartości.

b) Fonoholizm i uwięzieni w sieci – warsztaty związane z profilaktyką uzależnień behawioralnych takich jak uzależnienie od telefonu, Internetu czy komputera.

c) Powiedz stop przemocy – warsztaty z zapobiegania zachowaniom agresywnym, zapobieganie agresji fizycznej i słownej, eliminowanie czynników prowadzących do zachowań agresywnych.

d) Dziękuję, nie hejtuję – zajęcia warsztatowe o tematyce cyberprzemocy, podnoszące świadomość w zakresie przemocy werbalnej oraz zapobiegają potencjalnie niebezpiecznym zachowaniom w sieci.

e) Radzenie sobie ze stresem – warsztaty pomagające radzić sobie z sytuacjami stresogennymi, pomagają opanować strach oraz przekuć stres w motywację.

f) Rozwiązywanie konfliktów – warsztaty oparte na technikach negocjacji mające na celu umocnienie postaw sprzyjających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

g) Inny nie znaczy gorszy – warsztaty o tolerancji, multikulturowości, akceptacji różnorodności.

h) Trening mnemotechnik – warsztaty wspomagające proces szybkiego przyswajania wiedzy. Uczniowie poznają techniki, dzięki którym szybciej uczą się nowych treścią, są w stanie zapamiętywać szybciej i więcej.

i) Jestem EKO – dbam o środowisko – warsztaty proekologiczne podnoszące świadomość u dzieci i młodzieży jak ważne jest dbanie o środowisko.

j) Wiem co jem – warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania, utrwalające zdrowe nawyki żywieniowe.

k) Edukacja finansowa – zajęcia nastawione na podnoszenie świadomości uczestników w zakresie zarządzania finansami, inwestowania i oszczędzania.

Zajęcia trwają 45 lub 90 minut w zależności od grupy wiekowej dzieci.